Du visar för närvarande Minskade stopptider – vilka kompetenser krävs?

Minskade stopptider – vilka kompetenser krävs?

I varje företag är utbildning och utveckling av anställda en väsentlig del av att förbättra prestandan och att driva mot övergripande affärsmål. Det är lätt att bygga utbildningsinnehåll för ett nytt initiativ, men du kanske slösar bort projekttimmar om du inte hittar ett sätt att tydligt översätta dina företagsmål till utbildningsmål. Allt lärande ska utgå från affärsmålen. Vi visar en modell för detta.

Prestationskarta för minskad stopptid

Ett sätt att göra detta är att använda Prestationskartor där du knyter ihop affärsmålen med de beteende du önskar av medarbetarna och sedan beskriver de viktigaste kompetenserna som behöver tränas.

Exempel på Prestationskarta för affärsmålet Minskad stopptid

Lägg lite tid på att tydliggöra kompetensbehoven för att minska stopptiderna i era maskiner genom att definiera (tillsammans i gruppen):

  1. Affärsmålet, dvs minskad stopptid mot det mätvärde ni bestämt.
  2. Vilket/vilka beteenden vill ni fokusera på att förbättra (kommunicera bättre med operatörerna, fokusera på de fel som är ”vanligast”, ta helhetsperspektiv, komma snabbt till första analys, kommunicera med underhållskollegor osv osv).
  3. Vilka som är de största upplevda kunskaps/kompetensbristerna.
  4. Hur ni på bästa sätt kan minska bristerna.

Har ni redan ett Förbättrings-projekt för att korta stopptider? Då är målen redan satta och ni har troligen funderat en del över vilka beteende som ni eftersträvar i gruppen. Då behöver ni ”bara” fundera över vilka beteende som ytterligare behöver fokuseras, och vilka kompetensbrister som ska tränas den närmaste tiden.

Gör som Microsoft, byt vision från “know-it-all” till “learn-it-all.”

Vill du läsa mer om hur ert förbättringsarbete kan förenkla lärandet kan du göra det här.

Bästa Prestationshälsningar,