Vad är #Prestationsglädje?

Första frågan: Vad är prestation?

En prestation ställs i relation till en uppgift och till ett mål. Prestation på individnivå betyder enligt ordboken:

 • Det man (skickligt) har fullgjort.

En övergripande definition av ett företags prestation kan sägas vara:

 • Ett företag presterar väl om dess produkter och tjänster bibehåller (eller ökar) sitt värde för kunderna över tid.

Andra frågan: Vad är glädje?

Vi vänder oss återigen till ordboken:

 • Glädje är ett känslotillstånd av tillfredsställdhet. När man är glad är man lycklig eller road, det är en positiv känsla. Människor uttrycker ofta glädje genom att le. Att ge till andra och att göra nytta för andra är enligt många glädjeforskare en stark anledning till glädje hos oss människor.
#Prestationsglädje?

Hur ”känns” #Prestationsglädje?

Enligt ovan kan känslan av #Prestationsglädje sammanfattas med att:

 1. Du känner dig skicklig på de uppgifter du utför.
 2. Du känner det som en viktig sak att göra företagets kunder nöjda, på lång sikt.
 3. Du mår bra av den positiva feedback du får på det arbete du genomför.
 4. Du känner att du ingår i en grupp som vill samma sak.
 5. Du ler ofta på jobbet!

Det sistnämnda kan tyckas vara lite krystat, men grupper som har ”kul på jobbet” är oftast hög-presterande. Självklart ska denna glädje rymmas inom det uppdrag som gruppen har, men att le och skratta på jobbet har visat sig vara en bra indikation på högre prestation. En positiv inställning till sitt jobb påverkar garanterat kollegorna.

Vad är då viktigt när man ska nå #Prestationsglädje?

Utifrån ovan lista är dessa fokusområden viktiga att börja jobba med:

 1. Säkerställ baskompetensen i din grupp och gör en plan för nästa steg. Utmana ditt lag!
 2. Tydliggör för alla i laget vilka krav kunden har, och när kunden är nöjd.
 3. Du som ledare behöver arbeta med din förmåga att ge positiv feedback.
 4. Tillsammans i laget är det viktigt att ni tydliggör när ni har lyckats och hur det ser ut då.
 5. Le ofta. Det smittar.

”Ta arbetsglädjen på allvar. Mer positiv feedback. Uppmuntra en glädjekultur. Lyft upp meningsfullheten i arbetet mer och se till att det finns plats för utmaningar och att hinna med dem”.

Samuel West

Det menar Samuel West vid Lunds universitet. Han är psykolog och forskar om arbetsglädje.

Hur åstadkommer man #Prestationsglädje?

Det finns inget enkelt svar på hur man kan uppnå en ”Prestationsglad” organisation, förutsättningarna är olika. Men en metod för ständig förbättring som jag gillar är att Experimentera. Eftersom vi nästan aldrig i förväg kan räkna ut resultatet av det vi tänker göra är det bättre att ”äta elefanten i små bitar”.

Mitt ödmjuka förslag som du kan, om du vill, experimentera med är detta:

 • Fira small wins! Uppmärksamma, helst varje dag, bra saker som några av dina medarbetare gör.
 • Att ofta ställa frågan om avdelningens/gruppens vision. ”Vem är vi till för, varför finns vi”?

Läs mer om feedback på https://pol.se/det-vi-gor-bra-vill-vi-garna-gora-mer-av/

Bästa #Prestationshälsningar!

Facebook
LinkedIn