#Prestationsglädje – för hållbara människor

I vår tidigare blogg om #Prestationsglädje definierade vi begreppet och gav några korta idéer om hur arbeta mot #Prestationsglädje. Där påstod vi att en av de första aktiviteterna som behöver göras är att säkra baskompetensen, och att ta fram en utmanande plan för laget för de kommande veckorna/månaderna. Här tittar vi på rätt lärande, hur Du hittar rätt när det gäller att påbörja resan.

Rätt lärande – ökad prestation

I denna ska vi fortsätta diskussionen och visa hur detta kan göras. Men låt oss börja med detta påstående:

Vi behöver vara överens om en sak. Allt lärande ska ge ökad prestation i gruppen. Punkt!

Peter

All utbildning, allt lärande, som inte leder till ökad prestation är bortkastad. Av flera skäl, dels för att tid/pengar har slösats, men också därför att de som ”utsatts” för denna utbildning är besvikna över att de inte märker att de har nytta av den. Detta kan på sikt leda till en ”utbildningströtthet” bland medarbetarna. Många av våra kunder har vittnat om detta fenomen.

Hållbar prestation

Ökad prestation på bekostnad av högre stress, större osäkerhet och utan tydliga ramar skapar inte en bra arbetsmiljö.”Rätt” lärande är ett viktigt redskap som ledaren har för att undvika detta. Det hjälper gruppen att förstå vad som är viktigt.

Viktigt att lärandet leder både till ökad prestation och ökad glädje på jobbet. Kompetens + Mening + Motivation + Energi är en bra kombination. Detta skapar en bra grund för att en person ska börja jobba med att uppnå sin egen potential.

Lycka är en känsla som uppstår när man kämpar för att uppnå sin potential.

Shawn Achor

Vad är rätt lärande framöver?

Kraven på att genomföra ”rätt” lärande, ”rätt” utbildning, genomföra ”rätt” kurser kommer att bli ännu större framöver. Den tekniska utvecklingen kommer att ställa nya krav. Begreppet Industri 4.0 beskriver detta, tillsammans med stora studier från Deloitte och andra som lägger mycket tid på detta. Framtida kompetenskrav var också en av huvudpunkterna på 2020 Davos möte.

Viktigt att allt lärande leder till ökad prestation OCH ökad glädje på jobbet. Och vi vet att det är möjligt. ”Rätt” utbildning leder till ökad #Prestationsglädje, dvs ökad prestation OCH ökad glädje på jobbet.

Viktigt att lärandet leder både till ökad prestation och ökad glädje på jobbet.

Peter

Laget före Jaget

Den tekniska utvecklingen kommer också med största sannolikhet att leda till att kompetensen behöver spridas i laget. Ingen kan kunna allt, alltså måste kompetensprofileringar och rollbeskrivningar utgå från att det är ”laget som ska göra´t”. Rollerna behöver beskrivas tydligare, inklusive kompetenskraven, och laget behöver vara involverade i detta för att få full involvering.

Laget före Jaget

Hur börjar man?

Det är enklare än du tror att uppnå #Prestationsglädje om du utgår från ert Förbättringsarbete. I detta finns med stor sannolikhet de övergripande affärsmålen som din grupp ska uppnå. Och du är klok om du tar ett strategiskt grepp MEN börjar smått. Läs mer om hur du gör det här.

Börja genom att få koll på nuläget. Att ta reda på nuläget av lagets kompetens behöver inte vara så komplicerat. En enkel enkät kan faktiskt göra ett mycket bra jobb. Detta viktiga första steg kommer att ge dig, och laget, värdefull kunskap. Utifrån detta steg är det enklare att fastställa vilka ”kritiska” kompetenser som behöver åtgärdas omgående. Dessutom, eftersom den görs tillsammans med gruppmedlemmarna, ökar den motivationen i hela gruppen att gå vidare.

Den viktigaste uppgiften för en ledare är att skapa rätt miljö för medlemmarna i laget. Att inspirera dem till ett tillväxtorienterat synsätt. Att börja träna på att bli mer av en coachande ledare.

Nästa steg, efter några månader, är det dags att börja titta framåt. Att identifiera de strategiska aktiviteter som behöver tas på några års sikt.Vi kommer att återkomma med bloggar snart om hur detta kan gå till.

P&L = one-stop-shop för kompetens-säkring och -höjning inom industrin.

Bästa Prestationshälsningar,

PS. En snabb sammanfattning:

  • Att Prestera mer OCH må bra är absolut möjligt.
  • Första steget är att säkra baskompetens och påbörja arbetet med lärande kultur.
  • Ni redan har de flesta målen satta, i Förbättringsarbetet, koppla dessa till Lärandet
  • Ni bör använda samma tänk inom Lärande som ni arbetar med FU, AU. Dvs tänk och planera, sedan Göra. Inte gå direkt på Göra.

DS.

Facebook
LinkedIn